Εργαστηριακές Ασκήσεις
Α' Γυμνασίου.Ε.Κ.Φ.Ε. Καστοριάς
Ο τρόπος χειρισμού της σελίδας

Η σελίδα αφορά στις εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής της Α΄ Γυμνασίου. Παρακάτω φαίνεται ο τρόπος χειρισμού της σελίδας και περιγράφονται οι ιδιότητες των διαφόρων συμβόλων.

Η πρώτη εικόνα.
   Η σελίδα συνίσταται από τρία διακριτά τμήματα. (εικ. 1)
   1] Στην αριστερή πλευρά είναι η λίστα των διαθέσιμων εργαστηριακών ασκήσεων. Η επιλογή εργαστηριακής άσκησης διαμορφώνει το επόμενο τμήμα.(εικ.2)
   2] Στο κάτω τμήμα είναι οι διαθέσιμες σελίδες για κάθε επιλεγόμενη εργαστηριακή άσκηση. (εικ. 3)
   3] Στο κέντρο γίνεται η ανάπτυξη του θέματος με βάση τις επιλογές : Εργαστηριακή άσκηση και επιλεγόμενο θέμα από τις διαθέσιμες σελίδες.
   Μετακίνησε τον κέρσορα πάνω απο κάποια εικόνα. Όταν ο κέρσορας βρεθεί πάνω στην εικόνα, αλλάζει και από βέλος γίνεται κλειστή παλάμη. Αυτό σημαίνει ότι το αντικείμενο είναι ενεργό. Ενεργό αντικείμενο μπορεί να είναι εικόνα ή λέξη.
   Η εικόνα κάνει σύνδεση σε κάποιο αρχείο ( π.χ. σε φύλλα εργασίας) , σε κάποιο άλλο πρόγραμμα ( π.χ. σε κομπιουτεράκι στην αριστερή στήλη) ή σε μεγέθυνση της ίδιας της εικόνας σε νέο παράθυρο. Όταν εμφανίσετε νέο παράθυρο, καλό είναι στο τέλος να κλείνετε το παράθυρο για να επανέρθετε στην σελίδα.

   Οι ενεργές λέξεις εμφανίζονται με δύο τρόπους.
   1] Με υπογράμμιση και γαλάζιο χρώμα. Στην περίπτωση αυτή ανοίγουν νέο παράθυρο με πληροφορίες.
   2] Με υπογράμμιση και έντονο μαύρο χρώμα. Στην περίπτωση αυτή αν ο κέρσορας τοποθετηθεί πάνω στη λέξη, εμφανίζεται για λίγο επεξηγηματικό μικρό κείμενο.


εικόνα 1

εικόνα 2

εικόνα 3

Μερικές λεπτομέρειες:
Η επιλογή της άσκησης σας μεταφέρει στην κεντρική της σελίδα. Στη σελίδα αυτή υπάρχουν γενικές πληροφορίες για το θέμα της άσκησης. Στις διαθέσιμες σελίδες γίνεται ανάπτυξη συγκεκριμένων θεμάτων που αφορούν στην άσκηση. Οι διαθέσιμες σελίδες εμφανίζονται ως κλειστά βιβλία. Αν τοποθετήσετε τον κέρσορα πάνω από την εικόνα του βιβλίου, εμφανίζεται το θέμα της σελίδας. Το εικονίδιο που αντιστοιχεί στο Φύλλο Εργασίας στην κεντρική σελίδα, ανοίγει το Φύλλο Εργασίας του Σχολικού βιβλίου σε μορφή pdf. Όταν επιλέξετε θέμα (διαθέσιμες σελίδες) τότε :
1] η εικόνα της επιλογής σας γίνεται ανοικτό βιβλίο.
2] το εικονίδιο του pdf ανοίγει Φύλλο Εργασίας ( ΟΧΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ) που αντιστοιχεί στο θέμα.
Το «βέλος πίσω» μεταφέρει στην πρώτη σελίδα της άσκησης. Σε όλες τις περιπτώσεις το κομπιουτεράκι είναι διαθέσιμο.

Σε κάποιες ασκήσεις εμφανίζεται η λέξη Excel.. Η σύνδεση αυτή ανοίγει πρόγραμμα Excel το οποίο έχει δύο σελίδες. Στη μία γίνεται υπολογισμός του μέσου όρου ενός συνόλου αριθμών, ενώ στη δεύτερη σελίδα γίνεται γραφική απεικόνιση δεδομένων. Αν θέλετε να αποθηκεύσετε δεδομένα, χρησιμοποιήστε την εντολή «Save as» ή «Αποθήκευση ως», για να αφήσετε το αρχικό αρχείο αναλλοίωτο.

Διαθέσιμες σελίδες :