Σελίδα επιλογής θέματος .


Στη σελίδα αυτή μπορείτε να επιλέξετε ένα θέμα Φυσικής , Βιολογίας, Γεωμετρίας ή Χημείας από την τράπεζα θεμάτων για την Α΄ Λυκείου. Το αρχείο είναι pdf και ανοίγει σε νέο παράθυρο.
Κάντε πρώτα επιλογή του μαθήματος.
Στη συνέχεια επιλέξτε τους τρείς αριθμούς που αντιστοιχούν στο θέμα. Η τριάδα πρέπει να σχηματίζει αριθμό από 000 έως 199
Ο αριθμός πρέπει να είναι τριψήφιος π.χ 002

Επιλογή μαθήματος :
Επιλογή θέματος :

Η επιλογή σας είναι :