ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 
ΘΕΜΑΤΑ
 

Στην σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής της Γ΄Γυμνασίου.

   Το περιεχόμενο στηρίζεται στον εργαστηριακό οδηγό και στο τετράδιο εργασιών του ΟΕΔΒ (έκδοση 2008).
Παρουσιάζονται όλες οι εργαστηριακές ασκήσεις του εργαστηριακού οδηγού και όχι μόνο οι υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις.

   Η πλοήγηση στη σελίδα γίνεται αρχικά με την επιλογή θέματος στο αριστερό τμήμα ( ΘΕΜΑΤΑ ). Μετά την επιλογή του θέματος, στο κάτω τμήμα της σελίδας φαίνονται οι ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ που σχετίζονται με το θέμα.

   Η παρουσίαση του περιεχομένου γίνεται στο κεντρικό τμήμα της οθόνης.
   Οι παραπομπές σε άλλες σελίδες ανοίγουν σε νέο παράθυρο.
   Κάτω απο την κεντρική οθόνη, υπάρχουν σχόλια και παραπομπές σχετικά με το θέμα.
   Για την εμφάνιση προγραμμάτων και προσομοιώσεων είναι απαραίτητη η ύπαρξη :

  1. Adobe Reader
  2. Mozilla Firefox (προτεινόμενος φυλλομετρητής.)
  3. Java
  4. FlashPlayer

   Η σελίδα σχεδιάστηκε από τον Υπεύθυνο Ε.Κ.Φ.Ε. Καστοριάς, Κακλαμάνο Ιωάννη ΠΕ04.01, με σκοπό την καλύτερη συνεργασία με τους Υπευθύνους Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών και τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν θετικές επιστήμες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Προτεινόμενος browser: Mozilla Firefox

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ