ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 
ΘΕΜΑΤΑ
 

Μετρήσεις και Σφάλματα

     Μέγεθος στη Φυσική είναι οτιδήποτε μπορεί να μεταβληθεί και να μετρηθεί.
   Μέτρηση ονομάζουμε την σύγκριση ενός μεγέθους με ένα άλλο ομοειδές μέγεθος, που κατά σύμβαση το ορίζουμε ως μονάδα. Έτσι για κάθε μέγεθος υπάρχει και η αντίστοιχη μονάδα μέτρησης.

   Επειδή η Φυσική ως επιστήμη έχει ανάγκη τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, τα βασικά φυσικά μεγέθη πρέπει να μπορούν να οριστούν με σαφήνεια .
    Εκτός απο τον σαφή ορισμό του μεγέθους, πρέπει να βρεθεί μια επαρκώς ακριβής μέθοδος μέτρησής του.
   Η διαδικασία μέτρησης αποτελείται από ένα σύνολο από εργαστηριακές διαδικασίες που έχουν ως αποτέλεσμα πάντα την παραγωγή ενός αριθμού και μιας μονάδας μέτρησής του.

   Για παράδειγμα : το αποτέλεσμα m = 5 Kg περιέχει το σύμβολο της μάζας (m) και την μονάδα μέτρησης (Kg) και την αριθμητική τιμή (5) που προκύπτει απο την σύγκριση της μάζας με την μονάδα μέτρησης.

   Ο συνδυασμός της αριθμητικής τιμής και της μονάδας μέτρησης ονομάζεται μέτρο του μεγέθους.

   Τα φυσικά μεγέθη διαχωρίζονται βασικά σε δυο μεγάλες κατηγορίες: τα θεμελιώδη και τα παράγωγα.

   Ένας άλλος διαχωρισμός των μεγεθών είναι στα μονόμετρα και στα διανυσματικά μεγέθη.

   Οι παρακάτω εικόνες παραπέμπουν σε σχετικές επιπλέον πληροφορίες.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ