ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 
ΘΕΜΑΤΑ
 

Έννοιες

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .
  5. .
  6. .
  7. .
  8. .

   Στο θέμα παρουσιάζονται οι εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου.

   Στο αριστερό πάνω τμήμα της οθόνης είναι οι έννοιες και τα φυσικά μεγέθη που σχετίζονται με την άσκηση.
   Με ΚΛΙΚ πάνω στις λέξεις θα εμφανίζεται ο ορισμός και πληροφορίες για το μέγεθος.
   Οι Δράσεις για την εκτέλεση της άσκησης ενφανίζονται στο κάτω τμήμα της οθόνης.
   Οι εικόνες παραπέμπουν σε κείμενα video προσομοιώσεις και επεξηγηματικά σχόλια.
   Όταν κάποιο παράθυρο που χρησιμοποιήθηκε δεν είναι απαραίτητο, καλό είναι, για την συνέχεια του προγράμματος να κλείνει.


Κάνε κλίκ στην εικόνα.


   Η πρώτη παραπομπή αφορά στους στόχους της άσκησης.
   Στην παραπομπή για την θεωρητική εισαγωγή, γίνεται αναφορά στη θεωρία που σχετίζεται με την άσκηση.Είναι απαραίτητο να γίνει κατανόηση της θεωρίας πριν γίνει ο πειραματικός της έλεγχος.
   Στη τρίτη παραπομπή αναγνωρίστε τα όργανα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και δείτε την συνδεσμολογία στην επόμενη παραπομπή.

   Είναι πιθανόν κάποιο παράθυρο να μην ανοίγει αν δεν κλείση το προηγούμενο.
Οι παραπομπές ενεργοποιούνται όταν γίνει επιλογή άσκησης.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ